„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”

Dobiega końca realizacja zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” składające się z 4 części do wykonania w II etapach .:

I etap:

  1. Budowa ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych o objętości V=200 m3, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz infrastruktura towarzysząca jak doziemna instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja wodociągowa.

II etap:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna
    Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 533,0 m

Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarno – bytowe z posesji

położonych wzdłuż drogi na ul. Polnej w Zawichoście. Budowa kanalizacji pozwoli na

likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejonie.

  1. Budowa sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociągowej między

Chrapanowem a Podszynem łączący dwie istniejące sieci na dz. nr 495 oraz 508 w Podszynie, tworząc sieć promienistą tzw. obwodową. Projektowana długość sieci wodociągowej: L=553,00 mb.

Projektowana sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy gwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody. W przypadku uszkodzenia odcinka sieci woda dopływa w sieci z innych kierunków. Również względy pożarowe przemawiają za budową tego układu.

  1. Budowa sieci wodociągowej ul. Opatowska

Inwestycja realizowana na terenie Miasta mająca za zadanie zapewnienie dostawy wody dla istniejących oraz mogących powstać w perspektywie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Istniejące budynki aktualnie zasilane są w wodę z lokalnych studni lub w postaci ujęć wody w postaci tzw. „szpilek”.

Do nowej sieci przyłączony będzie w chwili obecnej 5 budynków mieszkalnych
i jedna działka budowlana.

Łączna długość obejmuje sieć wodociągową od miejsca włączenia  o długości 928 m.