Oficjalne otwarcie nowej stacji ujęcia wody

  W zawichojskim magistracie, we wtorek 26 lipca br., miała miejsce konferencja prasowa, której tematem wiodącym była zakończona inwestycja budowy nowej stacji ujęcia wody na terenie Miasta i Gminy Zawichost.

  W spotkaniu wzięli udział: Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP,  Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kondziołka Burmistrz oraz sołtysi i przedstawiciele Rady Miejskiej Zawichost. Po konferencji prasowej, na terenie nowego ujęcia wody, miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Nowy obiekt poświęcił ks. Piotr Szpyt proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście. 

  Zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.551.167,03 zł, w tym pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 1.191.344,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 680.956,82 zł zł oraz wkład własny gminy w kwocie 678 866,21. Inwestycję zrealizowała Firma Wykonawcza WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk.

    Na terenie miejscowości Dziurów wybudowane zostało ujęcie wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi o objętości V=200 m3, kontenerem technologicznym z układem hydroforowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz infrastrukturą towarzyszącą jak: doziemna instalacja elektryczna, oświetlenie, instalacja wodociągowa w Dziurowie. Nowa stacja ujęcia wody zaopatrywać będzie w wodę 10 z 14 sołectw gminy Zawichost, tj., Dziurów, Wygodę, Wyspę, Pawłów, Józefków, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie, Podszyn, Chrapanów a także ulicę Górki i Trójcę w Zawichoście.

   Wybudowana została również sieć kanalizacji sanitarnej o długości 533 mb na ulicy Polnej w Zawichoście, która pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników na ścieki usytuowanych na posesjach, a tym samym na poprawę warunków środowiska w tym rejoniesieć wodociągowa między Chrapanowem a Podszynem. Sieć wodociągowa zapewniająca charakter pierścieniowy zagwarantuje dużą niezawodność w dostawie wody oraz większą niż w przypadku sieci rozgałęzieniowej stabilność ciśnienia, dodatkowo lepiej znosi uderzenia hydrauliczne przy gwałtownym zatrzymaniu przepływu wody oraz sieć wodociągowa na ul. Opatowska w Zawichoście o długości 927 mb, która zapewni dostawy wody dla istniejących oraz mogących powstać w perspektywie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.