Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne

Informacja dla rolników - przymrozki wiosenne

dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych.

Burmistrz Zawichostu informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – przymrozki wiosenne

Wnioski należy składać w terminie do 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 17 w godzinach 700 – 1500.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, oraz na stronie www.bip.zawichost.pl  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie,
  • dokładną strukturę upraw,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).