Wykład inaugurujący cykl – Zawichojskie Piątki Historyczne

    W piątek, 22 kwietnia br., miał miejsce wykład inaugurujący poświęcony „Odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu – Zawichojskich Piątków Historycznych, na których treść składać będą się nie tylko fakty ogólnie znane, ale również ciekawostki oraz anegdoty nieznajdujące miejsca w podręcznikach historii.

    Wykład poprowadził dr Adam Wójcik historyk sztuki i konserwator, który pracował w Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu przy odbudowie zamków w Wiśniczu i Krzyżtopór w Ujeździe. Potem, jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Tarnobrzegu pracował m.in. przy odnowieniu kościoła pofranciszkańskiego w Zawichoście.  W 1991 roku założył Muzeum w Tarnobrzegu, w ramach którego stworzył Muzeum – Zamek Tarnowskich oraz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. Jest autorem ponad stu książek oraz wielu publikacji prasowych.

    W roku ubiegłym Sejm ustanowił obchody 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, które mają trwać do roku 2024. W ramach tychże obchodów, na początek Zawichojskich Piątków Historycznych dr Adam Wójcik przypomniał dzieje rezydencji polskich władców i siedziby władz dawnej Rzeczypospolitej, zburzonej po powstaniu warszawskim na rozkaz Hitlera.

     – Dzięki niezwykłym ludziom w okresie wojny uratowano znaczną część najważniejszych pamiątek historycznych, oryginalnego wyposażenia i wielu detali warszawskiego Zamku, co ułatwiło potem jego rekonstrukcję. Mimo kilku decyzji w tej sprawie na odbudowę Zamku trzeba było czekać aż do 1971 roku, kiedy rozpoczęła się jego odbudowa. Był to wielki zryw całego polskiego społeczeństwa, porównywalny tylko do ruchu Solidarności czy obecnej postawy Polaków wobec wojny na Ukrainie i wsparcia milionów jej obywateli – mówił Adam Wójcik.

    Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie i  rekonstrukcja jego historycznych wnętrz jest jednym z najwspanialszych dokonań tego rodzaju na świecie. 

    Po spotkaniu uczestnicy otrzymali autorskie publikacje prelegenta. Już niebawem odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Zawichojskie Piątki Historyczne”, na które serdecznie Państwa zapraszamy. O szczegółach poinformujemy niebawem.