Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego

   Włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji w kontekście zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyzwania z tym związane, to główne tematy posiedzenia prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego, która odbyła się w czwartek, 21 kwietnia br., w Belwederze. W posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Kondziołka, Burmistrz Zawichostu, członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.
   W trakcie posiedzenia został poruszony temat sytuacji ukraińskich dzieci już przyjętych do polskich szkół. Członkowie Rady zapoznali się nie tylko ze szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi włączania dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji, ale także z już wprowadzonymi i jeszcze planowanymi rozwiązaniami prawnymi, które mają w jeszcze większym stopniu ułatwić włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Zarówno obecnie, jak i w perspektywie długofalowej. 
  Członkowie Rady podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz kluczowymi kwestiami, które z punktu widzenia samorządów wymagają wsparcia i zaangażowania władz centralnych. Wśród zagadnień podniesionych w dyskusji znalazły się między innymi kwestie finansowania edukacji uczniów z Ukrainy, szkolenia nauczycieli, nauczania języka polskiego, struktur funkcjonowania polskiej oświaty w związku z włączaniem dzieci z Ukrainy, czy zasad organizacji działań edukacyjnych.
 
źródło: www.prezydent.pl