News

ZBIÓRKA – KONTYNUACJA

Drodzy Mieszkańcy, do naszej gminy nadal przybywają osoby narodowości ukraińskiej uciekające przed wojną. Serdecznie Państwa prosimy o dalszą pomoc i wsparcie w kontynuacji zbiórki. Przekazane dary pomogą wyposażyć miejsca, w których przebywają nasi ukraińscy przyjaciele. Co […]

News

Kolejne środki dla Gminy Zawichost

W poniedziałek, 4 kwietnia br., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, miało miejsce podpisanie umowy w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” pod nazwą „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających […]

Bez kategorii

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  ogłasza nabór wniosków numer 2/2022 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”  w […]

News

POŻYTEK PUBLICZNY – SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.