Społeczność Zawichostu zdaje właśnie najpiękniejszy z możliwych egzamin ze wsparcia, przyjaźni i pomocy dla sąsiadów z Ukrainy.

W czynną pomoc Ukrainie włączyły się indywidulane osoby, władze samorządowe oraz rząd polski. Dzięki staraniom Katarzyny Kondziołki Burmistrz Zawichostu, gmina otrzymała rządowe środki z Funduszu Pomocy, które zostały przekazane w kwocie 91 840 zł pałacowi w Czyżowie Szlacheckim.

Środki te stanowią koszt zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 28 lutego do 18 marca br., przy przyjętej stawce 80 zł na osobę za dzień. Od 19 marca stawka ta wynosi 70 zł na osobę za dzień. 

Władze samorządowe informują, że w całym Zawichoście sprawnie działają zbiórki darów m przekazywanych przez mieszkańców i instytucje dla osób z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszej gminie.

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost  znajdują się adresy punktów zbiórek z informacjami, w jakich godzinach działają oraz jakie produkty są potrzebne.  

Władze samorządowe dziękują wszystkim, którzy czynnie włączyli się w pomoc dla Ukrainy we wszelkich możliwych formach.