Kolejne środki dla Gminy Zawichost

   W poniedziałek, 4 kwietnia br., w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, miało miejsce podpisanie umowy w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” pod nazwą „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost.”
  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 66 584,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 66 584,00 zł.
Na kwotę dotacji składają się:
  • Środki WFOŚiGW w Kielcach – 33 292,00 zł, tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • Środki NFOŚiGW w Warszawie – 33 292,00 zł, tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.
    Przewidywany termin odbioru wyrobów zawierających azbest to początek czerwca 2022 r.
     O szczegółach przedsięwzięcia będziemy Państwa informować na bieżąco.