Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w ZSiP w Zawichoście

Trwa rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście

  • Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony Zespołu Szkoły i Przedszkoli : zsip-zawichost.vot.pl (w zakładce Szkoła Podstawowa – rekrutacja), od wychowawców przedszkola lub w sekretariacie szkoły
  • Kartę należy składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2022 r. (w godzinach: 7:30 – 15:00)
    Uwaga: ze względu na pandemię można przesłać skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentów na adres mailowy szkoły (pod.zawichost@interia.pl ).
    W takim przypadku oryginał należy złożyć w późniejszym terminie
  • Postępowanie rekrutacyjne trwa do 31 marca 2022
  • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do kl. I – do 12 kwietnia 2022