Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Zawichost- kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od 23 lutego do 02 marca 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta i Gminy Zawichost.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/711217/miasto-i-gmina-zawichost-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.