Spodziewany Gość: Katarzyna Kondziołka, Wojciech Rudzijewski Rudziewicz i Kamil Bilski w Radiu Kielce

Fot. Sebastian Kalwat / Radio Kielce
Fot. Sebastian Kalwat / Radio Kielce

   Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu oraz rekonstruktorzy historii: Wojciech Rudziejewski Rudziewicz i Kamil Bilski w rozmowie z Ewą Okońską opowiadają o sensacyjnym odkryciu wczesnośredniowiecznego, piastowskiego skarbu na terenie Trójcy-Zawichostu, które zwyciężyło w plebiscycie Archeologiczne Sensacje 2021 roku w kategorii Najcenniejszy Skarb 2021. Plebiscyt co roku organizują: kwartalnik „Archeologia Żywa”, miesięcznik „Odkrywca” oraz portal „Zwiadowca Historii”.