Kurs chemizacyjny – uzupełniający

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu
zaprasza na kurs chemizacyjny – uzupełniający
umożliwiający stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy:

kurs odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. od godz. 800 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście,
koszt kursu wynosi 100 zł, należy zabrać ze sobą dowód osobisty,
uzyskane zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat

 

Brak aktualnego zaświadczenia może skutkować potrąceniem płatności bezpośrednich.

Kurs wymagany jest przy zakupie środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności

Prosimy o zapisywanie się pod numer telefonu 692-134-390