News

Do Zawichostu wróci posterunek Policji

   W środę, 29 grudnia 2021 roku Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu wspólnie z nadinsp.  Jarosławem Kaletą Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, podpisała akt notarialny stwierdzający przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki gminnej przy ul. Sportowej […]