UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt

UWAGA ! Informacja dla mieszkańców powiatu sandomierskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu informuje o wyznaczeniu ogniska choroby – wścieklizny w miejscowości Zajeziorze, 27-650 Samborzec  w następstwie wystąpienia wścieklizny u lisa.
W związku z powyższym zostało wydane rozporządzenie Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie części  gminy: Samborzec w powiecie sandomierskim.
Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać przez okres 3 miesięcy od daty wydania, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby w powiecie. Teren określony w rozporządzeniu jako „obszar zagrożenia wścieklizną zwierząt” zostaje przez władze samorządowe oznakowany stosownymi tablicami, a rozporządzenie podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. W obszarze zagrożenia zostają wstrzymane polowania na zwierzęta łowne z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu  zaleca czujność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z terenu określonego    w rozporządzeniu, jako „obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”, a także terenów przyległych.
O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich w tym obszarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Należy bezwzględnie unikać kontaktu bezpośredniego ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami. Ponadto, wszystkie psy zgodnie z rozporządzeniem winny być utrzymywane na uwięzi, a koty w zamknięciu. Należy również chronić przed zakażeniem wścieklizna zwierzęta gospodarskie podatne na zakażenie (krowy, konie, owce, kozy) nie pozostawiając ich bez dozoru na pastwiskach. Przemieszczanie psów i kotów i innych zwierząt wrażliwych z terenu i na teren obszarów zagrożonych wścieklizną wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu. Wstrzymane zostaje na czas obowiązywania rozporządzenia wydawanie świadectw zdrowia zwierząt na wywóz z terenu całego powiatu sandomierskiego do krajów trzecich (w tym m.in. USA, Kanada, Ukraina, Rosja i inne). Zaleca się przekazanie informacji osobom poza granicami Polski, które planowały przyjazd do Polski do powiatu sandomierskiego, zabierając ze sobą zwierzęta towarzyszące (psy, koty) o zaistniałej sytuacji epizootycznej i zaniechanie wwozu zwierząt na teren powiatu. Nie istnieją ograniczenia podróży ze zwierzętami towarzyszącymi po Polsce i krajach Unii Europejskiej z części terenu powiatu sandomierskiego nie objętego rygorami.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu przypomina o obowiązku ciążącym na właścicielach psów, niezależnie od sytuacji epizootycznej, szczepienia przeciw wściekliźnie w wieku powyżej 12 tygodnia życia. Szczepienie powinno być powtarzane regularnie co rok. Brak ważnego szczepienia psa podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego przez policję. Podobnej karze podlega niedostosowanie się do nakazów i zakazów  zawartych w rozporządzeniu powiatowego lekarza weterynarii wydanego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu apeluje w zaistniałej sytuacji o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad wszystkich właścicieli zwierząt podatnych na wściekliznę oraz czujność i rozwagę wszystkich mieszkańców powiatu sandomierskiego.
Ostatni przypadek wścieklizny w województwie świętokrzyskim wystąpił w listopadzie 2014 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu
lek. wet. Ryszard Dul

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SANDOMIERZU z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Samborzec w powiecie sandomierskim