Bez kategorii

Sprawozdanie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi na rok 2022