Skarb Piastów odnaleziony w Zawichoście

 Około 1880 sztuk srebrnych denarów zostało znalezionych na terenie wczesnośredniowiecznej osady w Trójcy na terenie Zawichostu. Znaleziska na w marcu 2021 roku dokonali eksploratorzy z Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej „SZANSA”. 

    Oprócz opisywanego skarbu, w rejonie Trójcy znaleziono ponad 100 innych monet z XI i XII wieku oraz inne zabytki m.in:. żelazne, powlekane brązem odważniki, a także ołowianą, polską bullę książęcą.

      Skarb w całości trafił do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, gdzie w Pracowni Konserwacji Metali i Materiałów Organicznych  został poddany zabiegom konserwatorskim oraz wstępnym analizom. Należy zaznaczyć, że znalezione zabytki nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie współpraca różnych środowisk – zawichojskiego magistratu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej „SZANSA”, a także instytucji kościelnych, archeologów, poszukiwaczy-pasjonatów historii i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Na okoliczność przedstawienia i zaprezentowania zawichojskiego skarbu, w środę 29 września br., w łódzkim muzeum odbyła się konferencja naukowa, w której prelegenci: dr hab. Marek Florek z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „SZANSA” oraz Piotr Chabrzyk z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego zaprezentowali etapy oraz efekty kilkumiesięcznej pracy.

   Zawichojski samorząd reprezentowały: Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu oraz Patrycja Sus-Lutyńska Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście. Burmistrz Zawichostu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że odkrycie, które miało miejsce w Zawichoście pozwala zapisać białe karty historii miasta, a  zapoczątkowana współpraca przynosi wymierne efekty. 

  Rys historyczny zawichojskiej Trójcy przedstawił dr hab. Marek Florek.

– O Trójcy wiadomo było, że to miejsce bardzo interesujące, położone przy przeprawie przez Wisłę; w latach 30. ubiegłego wieku znaleziono tam nieco starszy srebrny skarb. Dotychczasowe badania tego terenu prowadzone przez archeologów nie przyniosły konkretnych wyników. Dlatego chętnie skorzystaliśmy z oferty eksploratorów – wyjaśnił dr Marek Florek. 

   Okoliczności odkrycia wyjątkowego skarbu zaprezentował Wojciech Rudziejewski – Rudziewicz , natomiast Piotr Chabrzyk przedstawił informacje związane z zawartością znaleziska.