Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie z wizytą w Zawichoście

    Poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców gminy była tematem spotkania Katarzyny Kondziołki Burmistrz Zawichostu z Przemysławem Dacą Prezesem PGW Wody Polskie, Krzysztofem Sobieckim Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sandomierzu oraz Przemysławem Sobiesakiem z Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW Wody Polskie, które odbyło się 20 września br., w Zawichoście.     Rozmowy dotyczyły kluczowych inwestycji dla bezpieczeństwa powodziowego, czyli:
  • podwyższenia i rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+557 w Zawichoście,
  • podwyższenia i rozbudowa lewego wału Wisły w km 0+000-0+2500 na odcinku Piotrowice – Linów.