OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana kawa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór kawy do 30 września 2021 w wyznaczonych miejscach w godzinach pracy placówek:

osoby z Zawichostu i Dziurowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w godzinach od 7:00 – 15:00

osoby z Linowa – Klub Seniora w Linowie w godzinach od 7:00 – 15:00

osoby z PiotrowicKlub Seniora w Piotrowicach w godzinach od 7:00–15:00

osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Pawłowa, Józefkowa, Kolecina, Wyspy i Wygody – Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim w godzinach wtorek i piątek od 8:00-13:00, środa i czwartek od 13:00-18:00

Prosimy o terminowy odbiór:

Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Mianowana

                       Burmistrz Zawichostu: Katarzyna Kondziołka