Informacja o programie „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to polski program dopłat do termomodernizacji budynków. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery lub ich całkowite wyeliminowanie. Nabór wniosków i podpisywanie umów ma tryb ciągły i będzie trwać do 2029 roku.

Ekologiczny Program Czyste Powietrze obejmuje m.in. wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe w celu efektywnego zarządzania energią. Wymiana kotłów na paliwa stałe (dofinansowanie do pieca) wraz z innymi pracami termomodernizacyjnymi nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo daje oszczędności finansowe.