News

Informacja

30 lipca 2021 do Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jedno z pytań wnioskodawcy odnosiło się do konkretnej umowy (a właściwie umów) zawieranych przez Gminę Zawichost. Po zebraniu dokumentacji […]

Bez kategorii

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych. Burmistrz Zawichostu niniejszym ogłoszeniem informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – deszcz nawalny, który wystąpił w […]

News

Stan dróg w gminie stale ulega poprawie

W czwartek, 5 sierpnia br., miał miejsce odbiór końcowy wyremontowanej drogi powiatowej na odcinku Czyżów Plebański – Dąbie (766 m).  Prace remontowe wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 241 220,80 […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych   w gospodarstwach rolnych. Burmistrz Zawichostu niniejszym ogłoszeniem informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – grad, który wystąpił w […]

News

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE dotyczące przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałychw gospodarstwach rolnych. Burmistrz Zawichostu niniejszym ogłoszeniem informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – grad. Wnioski należy składać w terminie […]