OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”, w Gminie Zawichost otwarty został nabór uzupełniający do projektu.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swojego współuczestnictwa do dnia 15.09.2021 r.

osobiście w UMiG Zawichost ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, w pokoju Nr. 21 celem udzielenia informacji i podpisania umowy.