Spot profilaktyczny ,, ROLNIKU WŁĄCZ MYŚLENIE – TO TWOJE ŻYCIE”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Oddział Regionalny KRUS w Kielcach zachęcają do obejrzenia  przygotowanego wspólnie spotu profilaktycznego pt. „Rolniku włącz myślenie – to Twoje życie”

Przygotowany i opracowany spot przez Wydział Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego dotyczy zachowania bezpieczeństwa rolników i ich rodzin w czasie intensywnych prac polowych oraz wskazania najczęstszych przyczyn wypadków jakim ulegają rolnicy. Przestawione w spocie sceny prezentują najczęstsze zagrożenia wypadkowe występujące o tej porze roku w gospodarstwach rolnych. Spot ma na celu wzbudzić emocje u oglądającego i wywoływać  u niego obawę o własne życie w przypadku wykonywania podobnych czynności. Zdarzenia prezentowane w spocie mają zwróć uwagę przede wszystkim na konsekwencje wynikające  z niewłaściwych zachowań podczas wykonywania codziennych czynności w gospodarstwie rolnym.

Poniżej zamieszczamy link do spotu

 
hasło dostępu retro33spekcja4
Link aktywny do soboty 17.07.2021r.