Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

   Dofinansowanie w kwocie 148 455,56 zł otrzymała Gmina Zawichost na dalszą działalność Domu Senior + w Linowie oraz Klubów Seniora w Piotrowicach i Czyżowie Szlacheckim. Otrzymane środki pozwolą na dalszy rozwój zainteresowań i pasji seniorów terenu gminy, którzy korzystają z bogatej oferty zajęć. Mogą również skorzystać z profesjonalnej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej i rehabilitacyjnej.

   – Wysokość pozyskanego dofinansowania plasuje Gminę Zawichost na drugim miejscu w województwie świętokrzyskim, zaraz po Kielcach. Serdecznie dziękuję Pani Poseł Agata Wojtyszek za wsparcie działań Gminy Zawichost na rzecz Seniorów –mówiła Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu.