Oficjalne otwarcie wyremontowanej strażnicy OSP w Zawichoście

   W piątek, 11 czerwca br., miało miejsce oficjalne otwarcie odrestaurowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny oraz strażaków w kościele pw. Jana Chrzciciela w Zawichoście, której przewodniczyli: ks. Lech Siekierski Kapelan Diecezjalny Straży Pożarnej oraz ks. Piotr Szpyt Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście. Druga część uroczystości odbyła się przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu zgłosił dowódca uroczystości dh Włodzimierz Kosior.

   Następnie przybyłych na uroczystość gości powitał dh Jarosław Siemieniec Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. W uroczystości wzięli udział między innymi: Jarosław Rusiecki  Senator RP, Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Annę Paluch Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu, Edyta Rębiś Przewodnicząca Rady Miejskiej Zawichost wraz z radnymi, Grzegorza Rajca Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marcin Piwnik Starosta Sandomierski, Tomasz Huk Przewodniczący  Rady Powiatu Sandomierskiego, Piotr Krytusa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Bolesław Gradziński Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Waldemar Maruszczak Wiceprezes Zarządu OSP Powiatu Sandomierskiego, Ernest Pastuszka Komendant Komisariatu Policji w Dwikozach, Aneta Kwiatkowska Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, Oddział w Zawichoście, sołtysi gminy Zawichost, przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy.

   Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i medale za długoletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej druhom OSP Zawichost i OSP Dziurów. Odznakę STRAŻAK WZOROWY otrzymali: dh Jarosław Siemieniec Prezes OSP Zawichost, dh Piotr Kędziora, dh Piotr Rosiński, dh Robert Siudak. Srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowani zostali: dh Zbigniew Sokół, dh Zbigniew Zawadzki. Natomiast złote medale „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh. Anna Maria Mazur Zastępca prezesa OSP Zawichost, dh Włodzimierz Kosior Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP, dh Jerzy Pokrzywa Zastępca prezesa OSP Dziurów. Medale wręczyli dh Bolesław Gadziński Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Grzegorz Rajca Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży Pożarnej w Kielcach. 

   Po wręczeniu odznaczeń i medali głos zabrali przybyli goście. Następnie najmłodsi druhowie i druhny zaprezentowali występ artystyczny w formie tańca pn. „Nadzieja na przyszłość”. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza prowadzona jest przez dh. Annę Mazur. Choreografię występu przygotowała Małgorzata Czajkowska. Po artystycznym wystąpieniu zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej został oddany mieszkańcom do ponownego użytku.  Poświęcenia strażnicy dokonali ks. Piotr Szpyt oraz ks. kapelan Lech Siekierski.

   Warto wspomnieć, że budynku strażnicy OSP wymieniony został dach, stolarka okienna.  Utworzone zostało zaplecze sanitarne, którego wcześniej brakowało, a także zamontowany został system centralnego ogrzewania. W głównej sali wyeksponowano zabytkowe belki podtrzymujące sklepienie, zamontowane zostały kotary sceniczne wraz z profesjonalnym nagłośnieniem oraz oświetleniem, natomiast parking przed remizą zyskał nową nawierzchnię. Całość inwestycji wyniosła blisko 740 tys. zł, z czego 500 tys. zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 240 tys. zł, to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Zawichost z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.