Kolejne środki finansowe dla gminy Zawichost

   Gmina Zawichost otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem jest to kwota w wysokości 25 tys. zł pochodząca ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z PFRON przeznaczone zostaną na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście. Planowany termin rozpoczęcia robót, to 17 maja br.

  Uroczystego podpisania umowy, w obecności Andrzeja Bętkowskiego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Renaty Janik Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz radnych sejmiku, we wtorek 27 kwietnia br.,dokonała Katarzyna Kondziołka Burmistrz Zawichostu. Wicemarszałek Renata Janik przekazała również na ręce burmistrz kolejnych dziesięć egzemplarzy pulsoksymetrów, które będą służyć mieszkańcom.