OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Zawichostu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2021 roku

Ogłoszenie do pobrania>>>