SZKOLENIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN(SZKOLENIE CHEMIZACYJNE – UZUPEŁNIAJĄCE)

  • koszt szkolenia wynosi 90 zł
  • należy zabrać ze sobą dowód osobisty /pesel/
  • szczegółowe informacje pod nr tel.: 692 134 390, 609 533 927
  • uzyskane zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat !!!

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane ponadto podczas kontroli w gospodarstwie przez PIORiN oraz ARiMR /również w przypadku beneficjentów działań PROW/.