OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost  informują, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności w dniach:

22.02.2021 od 9:00 do 12:00 osoby z Zawichostu i Dziurowa na Placu Targowym w Zawichoście

23.02.2021 od 9:00 do 12:00 osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Kolecina, Chrapanowa, Dąbia, Wyspy, Wygody na parkingu przy Szkole w Czyżowie Szlacheckim

24.02.2021 od 9:00 do 12:00 osoby z Linowa i Piotrowic przy Klubie Seniora w Linowie