Budynki OSP w Piotrowicach i Linowie wyremontowane dzięki programowi Senior +

    W środę, 23 grudnia br., miał miejsce odbiór techniczny dwóch inwestycji pn. „Adaptacja budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior + (program Senior+2020)” oraz „Adaptacja budynku remizy OSP w Piotrowicach na potrzeby klubu Senior + (program Senior+2020). Gmina Zawichost jako jedna z szesnastu gmin województwa świętokrzyskiego otrzymała na ten cel dofinansowanie z rządowego programu Senior + , realizowanego w latach 2015-2020. Łączna kwota dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Linowie oraz przebudowę istniejącego Klubu Seniora w Piotrowicach wraz z doposażeniem wyniosła około 260.000 zł.

      W budynku remizy w Linowie zostały przeprowadzone roboty budowlane, instalacyjne oraz malarskie. Natomiast w Piotrowicach oprócz robót wyżej wymienionych zostało wykonane ocieplenie oraz tynki zewnętrzne oraz odwodnienie z poprawą nawierzchni.