Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie

W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie zakończyła realizację zadania „Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie” realizowane w ramach przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowita wartość zadania wyniosła  27.380,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w Kielcach – 22.380,00 zł stanowiąca 81,74% kosztów kwalifikowanych zadania

Dotacja celowa z budżetu Gminy Zawichost – 5000,00 zł stanowiąca 18,26 % kosztów kwalifikowanych zadania

Dzięki zrealizowaniu zadania w budynku OSP Wygoda wykonano wewnętrzną instalację gazową, zamontowano kocioł gazowy z zasobnikiem ciepłej wody oraz wykonano instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.