KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych w miejscowości Piotrowice.