KOWR Oddział Terenowy w Kielcach

Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzących z PFZ, położonych na terenie Gminy Zawichost, powiat Sandomierski, woj. świętokrzyskie.