Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem