78. rocznica likwidacji getta w Zawichoście

image007
image007

W 78. rocznicę likwidacji getta w Zawichoście, Katarzyna Zioło Zastępca Burmistrza Zawichostu oraz Patrycja Sus-Lutyńska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy symbolicznej macewie – pomniku na cmentarzu żydowskim w Zawichoście. 

Ten pamiętny dzień miał miejsce 29 października 1942 roku. Ludność żydowska została przepędzona z zawichojskiego getta do stacji kolejowej w Dwikozach, skąd następnie wszyscy zostali przewiezieni do obozu zagłady w Bełżcu.  29 października, to szczególny czas – jest to przede wszystkim dzień pamięci o ludziach, którzy do momentu wybuchu II wojny światowej, stanowili blisko połowę mieszkańców Zawichostu.