News

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym „Kraina Maluszka”

Klub dziecięcy ,,Kraina Maluszka” w Zawichoście posiada jeszcze wolne miejsca. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Klubu proszeni są o uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka i przesłanie jej do dnia 06.11.2020r. na adres e- mail: krainamaluszka@zawichost.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695-148-024 Kierownik […]

image007
Bez kategorii

78. rocznica likwidacji getta w Zawichoście

W 78. rocznicę likwidacji getta w Zawichoście, Katarzyna Zioło Zastępca Burmistrza Zawichostu oraz Patrycja Sus-Lutyńska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy symbolicznej macewie – pomniku na cmentarzu żydowskim w […]

News

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wisła pod […]

News

Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 26.10.2020 do 30.10.2020 roku zostaje zawieszona działalność placówek: świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie oraz Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach, a także Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim.