Świadczenia dla uczniów – Stypendium szkolne 2020/2021

stypendia
stypendia

Wniosek do Burmistrza Zawichostu o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/2021

UWAGA!

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost lub na adres: Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.