Lipnik, Zawichost. Miliony na kanalizację i wodociągi – Radio Leliwa

IS IMG 20200821 125402
IS IMG 20200821 125402

Łącznie 2,5 miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do gmin Zawichost i Lipnik. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost władze obu gmin podpisały umowy o dofinansowanie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą.