Komunikat burmistrza Zawichostu

20200801 223612 0000
20200801 223612 0000

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

   Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od 3 sierpnia 2020 roku do odwołania wprowadzam ograniczenia w pracy Urzędu Miasta i Gminy Zawichost. Uprzejmie proszę o stosowanie się do instrukcji pracownika koordynującego wejścia interesantów oraz do oznaczeń znajdujących się wewnątrz budynku.

  W trakcie wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy proszę pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:
– przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
– zachowaniu 1,5 metrowej odległości od drugiej osoby,
– zasłanianiu ust i nosa,
– noszeniu rękawiczek,
– zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
– powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występuje któryś z objawów: gorączka, ból gardła, ból mięśni, kaszel.

Proszę o rozważenie załatwienia swojej sprawy drogą:
1. pocztową – Urząd Miasta i Gminy, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.
2. telefonicznie – 15 83 64 115 lub 15 83 64 051
3. drogą elektroniczną – urzad@zawichost.pl
4. za pośrednictwem platformy e-PUAP – Urząd Miasta i Gminy /kkbi77t025/skrytka.

   Ponadto zalecam regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty skarbowe
i inne opłaty) za pomocą płatności elektronicznej na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym, nr rachunku: 33 9429 0004 2001 0100 1531 0001

Katarzyna Kondziołka
Burmistrz Zawichostu