Komunikat

Sanepid
Sanepid

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

z dnia 27.08.2020r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu Wygoda