WYSPA

ura050
ura050

Wieś sołecka w gminie Zawichost, położona w powiecie sandomierskim, województwie świętokrzyskim (w latach 1975 – 1998 należąca administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego).

Według Jana Myjaka Wyspa to nazwa kulturowa pochodząca od staropolskiej nazwy zajazdu, karczmy. Dawniej zwana również Wygodą Bankową. Urodzajne gleby lessowe umożliwiają mieszkańcom intensywną produkcję sadowniczą i ogrodniczą.

Na terenie wsi mieszkańcy w latach sześćdziesiątych wybudowali w czynie społecznym wielofunkcyjny budynek, ze świetlicą, sklepem i punktem skupu mleka.. Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych 0743 T Wyspa – Wygoda – Dziurów – Zawichost oraz drogi powiatowej 0749 T Wyspa – Romanówka – Nowy Garbów – Czermin – Słupcza ustawiono kapliczkę z figurką Matki Boskiej.

ura009