PAWŁÓW

DSC 0093
DSC 0093

Wieś sołecka w gminie Zawichost, leżąca w powiecie sandomierskim, województwie świętokrzyskim, będąca w latach 1975-1998 administracyjną częścią województwa tarnobrzeskiego. Wioska położona jest we wschodniej części Wyżyny Sandomierskiej. Tereny dzisiejszej wsi  zamieszkiwane były już w czasach prehistorycznych, co potwierdzają liczne odkrycia i znaleziska archeologiczne. Podczas badań prowadzonych przez zespół archeologów z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie ( lata 1999-2003) na terenie Pawłowa odkryte zostało cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych, dla której charakterystyczne było wytwarzane przez mieszkańców, naczyń glinianych w kształcie pucharów w formie rozszerzającego się ku górze lejka. Pozostałości megalitycznych grobów o konstrukcji kamienno- drewniano- ziemnej stanowiły skupisko pochówków o nietypowych  elementach rytuału pogrzebowego. Niektórzy zmarli chowani byli ze skrępowanymi rękoma, nogami oraz w nienaturalnych pozach ułożenia ciała, zaś w jednym z grobów  wśród zdekompletowanych szczątków znaleziono też kości należące do innego osobnika. W czasach nowszych dzieje Pawłowa związane są z dobrami Czyżowskimi. W 1895 r. dworska część Pawłowa była własnością Henryka Prendowskiego, w dalszej kolejności jego spadkobierców.

W 1895 r. na jego terenie znajdowało się 11 zagród zamieszkiwanych przez 150 osób. Na terenie Pawłowa znajdował się też jeden z folwarków o nazwie Szymanówka – będący częścią majątku czyżowskiego. Po I wojnie światowej, w następstwie parcelacji dóbr ziemskich powstało tu kilka dużych gospodarstw rolnych, które z biegiem czasu przekształciły się w gospodarstwa ogrodnicze. W roku 1920 jedną z działek nabyli Marceli  i Józefa Borkowscy, specjalizujący się w produkcji ogrodniczej. Na obszarze folwarku Marceli Borkowski założył wielogatunkowy sad oraz szkółkę drzew owocowych , natomiast syn Marcelego, inżynier Józef Borkowski zapoczątkował w Pawłowie uprawę winorośli.  W 1935 r. powstała pierwsza na obszarze Pawłowa, prawdziwa winnica, która po kilkunastu latach obejmowała obszar kilku hektarów. Za sprawą winnicy produkującej również sadzonki, odrodzeniu uległa w okolicach Sandomierza uprawa winorośli.