LINÓW

Screenshot 8
Screenshot 8

W Linowie urodził się Wincenty Migurski, powstaniec listopadowy, którego tragiczne losy uwiecznił Lew Tołstoj w opowiadaniu Za co? wydanym w 1906. Tutejszym majątkiem ziemskim władali od 1846 roku Roman i Kazimiera z Leszczyńskich Cichowscy. Około 1860 roku Roman Cichowski uruchomił w Linowie niewielką fabrykę urządzeń rolniczych, z czasem podejmując współpracę z Fabryką Machin i Odlewnią Żelaza Mieczysława Wolskiego w Lublinie. W Linowie znajduję się dwór powstały w roku 1844, którego przebudowa nastąpiła w 1962. Na terenie sołectwa znajduję się również park z XIX w. wpisany do rejestru zabytków nieruchomych .