LINÓW KOLONIA

Zawichost church 20060616 1251 678x381 3
Zawichost church 20060616 1251 678x381 3

W XV wieku Linów należał do parafii w Zawichoście i był dziedzictwem Jana Linowskiego herbu Rawa. Istniała również w pobliżu Linowska Wola, zwana obecnie Linów Nowy. Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dobra Linów składały się z folwarków: Linów Górny, Linów Dolny i Góry. Rozległość wynosi mórg 2609 folwark Linów Górny: grunta orne i ogr. mórg 398, łąk mórg 42, lasu mórg 628, nieużytki i place mórg 31, razem mórg 1094, budynków murowanych 1, z drzewa 18

Folwark Linów Dolny: grunta orne i ogrodów mórg 458, łąk mórg 157, pastwisk mórg 196, wody mórg 6, lasu mórg 145, nieużytki i place mórg 74, razem mórg 1036 budynków murowanych 2, z drzewa 12.

Folwark Góry: grunta orne i ogr. mórg 193, lasu mórg 279, nieużytki i place mórg 7, budynków z drzewa 7 płodozmian po folwarkach zaprowadzony 7. 8. i 14. Wieś Linów osad 40, z gruntem mórg 202.