Kościół pw. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim

DSC0199 scaled e1594889110867
DSC0199 scaled e1594889110867

Miejscowa tradycja głosi, iż pierwszy drewniany kościół w Czyżowie ufundował Wacław Brandys, kawaler maltański, w 1312 r. Świątynię tę w okresie późniejszym przenieść miano do Janikowa. Drugi kościół pw. Wszystkich Świętych prawdopodobnie ufundował Michał z Czyżowa, kasztelan sandomierski, na początku XV w. Przebudowany w XVIII w. przetrwał do czasów dzisiejszych. Około poł. XVI w. był zamieniony na zbór kalwiński. Mikołaj Czyżowski przywrócił mu funkcję świątyni katolickiej w 1615 r. Parafia Czyżów prawdopodobnie erygowana została w XIV w. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych zbudowano na pocz. XV w. Obecną bryłę ukształtowała rozbudowa przeprowadzona przez Jana Aleksandra Zaklikę Czyżowskiego w II ćw. XVIII stulecia. Trzykondygnacyjną wieżę projektował i zbudował ks. Józef Karśnicki, proboszcz w Czyżowie w II poł. XVIII w. W czasie II wojny światowej dach uległ zniszczeniu. Świątynię po zniszczeniach wojennych wyremontował ks. Bolesław Broniszewski. Świątynia jest późnobarokowa, z wykorzystaniem gotyckich pozostałości w murach. Jest budowlą orientowaną, wykonaną z kamienia pokrytego tynkiem. Nawa jest prostokątna, z kaplicami po bokach, otwartymi do niej arkadami. Prezbiterium jest węższe od nawy, dwuprzęsłowe, otwarte do niej półkolistym otworem tęczowym, z przybudowaną od północy zakrystią, nad którą znajduje się dawna loża kolatorska. Od zachodu przylega do nawy piętrowa przybudówka z kruchtą, nad którą wykonano emporę, mieszczącą chór muzyczny. Na dwuspadowym dachu umieszczona została barokowa, wysoka i smukła, ośmioboczna sygnaturka z II połowy XVIII w.