CZYŻÓW SZLACHECKI

ura038
ura038

Prywatna wieś szlachecka Czyżów położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie sandomierskim województwa sandomierskiego. Do 1954 roku siedziba gminy Czyżów Szlachecki. Miejscowość leży na trasie  zielonego szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza.

W Czyżowie Szlacheckim znajduję się późnobarokowy pałac z połowy XVIII wieku; wybudowany przez kasztelana połanieckiego Jana Aleksandra Czyżowskiego; przebudowany na przełomie XVIII i XIX wieku; fronton pałacu ozdobiony jest rzeźbami nawiązującymi do mitologii greckiej wykonanymi przez jezuickiego rzeźbiarza Tomasza Huttera; w środkowej części fasady bogato zdobiony portal z koroną i herbem szlacheckim Topór. Początkowo w miejscu pałacu, Michał z Czyżowa, kasztelan sandomierski ufundował zamek, prawdopodobnie w 1412 roku. Zamek zbudowano na skarpie sztucznie podwyższonego wzgórza. Z rozbiórki ruin zamku, zniszczonego podczas wojen szwedzkich, uzyskano materiał budowlany, z którego około 1740-1750 roku wystawiono pałac. Pałac wraz z parkiem zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Z wsią graniczy rezerwat przyrody Zielonka o pow. 21,08 ha utworzony w 1974 r. Zespół leśny tworzą: lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wiąz, brzoza, osika w wieku 100-150 lat. Na terenie rezerwatu występują wąwozy lessowe.

ura041