Bunkier z czasów I wojny światowej

ura022
ura022

Bunkier ten został zbudowany w 1916 roku, gdy Zawichost był pod zaborem austriackim. Austriacy postanowili bronić się tu przed atakiem Rosjan i w tym celu powstał ten bunkier. Do ataku jednak nie doszło i bunkier, podobnie jak leżący kilkanaście metrów obok niego cmentarz choleryczny przetrwały w niezniszczonym stanie aż do naszych czasów.

ura018