INFORMACJA DLA ROLNIKÓW PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁASZANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH DO 20.04.2020

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zawichost szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania, informujemy że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji.

Ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyparzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.
 

Uwaga:    

Wnioski należy składać do dn. 20.04.2020r. za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP bądź na adres e-mail: 

urzad@zawichost.pl

Poniżej zamieszczamy w wersji do pobrania druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.
  2. Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód.
  3. Informacja o przetwarzanych danych.