INFORMACJA BURMISTRZA ZAWICHOSTU

Drodzy Mieszkańcy!

Kolejne, dobre informacje dla naszej gminy. Zostaną podwyższone i rozbudowane wały przeciwpowodziowe w Zawichoście oraz w Piotrowicach. To wielomilionowe inwestycje, które znacząco poprawią bezpieczeństwo powodziowe w naszej gminie.

Wojewoda Zbigniew Koniusz zaopiniował pozytywnie Program planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie – aktualizacja na 2020 rok, która zawiera inwestycje planowane do realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Wśród 14 inwestycji znajdują się także dwie bardzo ważne dla naszej gminy, o których realizację zabiegałam. Są to:

  1. Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+577 w msc. Zawichost, gm. Zawichost;
  2. Podwyższenie i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-0+500 w msc. Piotrowice, gm. Zawichost;

Jak poinformował Andrzej Klimczak, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, całkowity szacunkowy koszt realizacji inwestycji to prawie 740 mln zł, planowane wydatki w 2020 r. to ponad 83 mln zł.

Katarzyna Kondziołka

Burmistrz Zawichostu

Fot. Paweł Bednarski