ZARZĄDZENIE NR 10/2020 STAROSTY SANDOMIERSKIEGO

New Project 14
New Project 14

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania porad osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sandomierskiego,  celem podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, zamieszczenia jej na tablicach ogłoszeń w miejscach powszechnie dostępnych  i umieszczenia na stronach internetowych  Państwa Urzędu. Proszę o potwierdzenie wykonania niniejszej prośby wraz z podaniem strony internetowej.

W załączeniu link do opublikowanego zarządzenia:
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewSandomierzu/document/614667/Zarz%C4%85dzenie-10_2020