INFORMACJA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

p1dfiu3qn21r3st8q17o01run6353
p1dfiu3qn21r3st8q17o01run6353

Koronawirus

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku ZUS

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8